Þraut


Verðskrá

Verðskrá fyrir þverfaglega greiningu og þverfaglega endurhæfingu er reiknuð í gagnagrunni Sjúkratrygginga Íslands en hún er samkvæmt nýjum samningi sem tók gildi 1. maí sl.

Við ákvörðun á greiðsluþátttöku einstaklings er tekið tillit til stöðu í byrjun mánaðar og það sem greitt er fyrir heilbrigðisþjónustu í þeim mánuði. Ef þessar samanlögðu greiðslur eru lægri en 24.600 kr. (16.400 kr. fyrir lífeyrisþega og börn) tekur einstaklingurinn þátt í kostnaðinum þar til þeirri fjárhæð er náð. Þetta þýðir að einstaklingar, aðrir en lífeyrisþegar og börn, greiða aldrei hærra gjald en 24.600 kr. í mánuði. Þegar þeirri hámarksgreiðslu er náð greiða þeir allt að 4.100 kr. á mánuði að jafnaði.  

Lífeyrisþegar greiða aldrei hærra gjald en 16.400 kr. í mánuði. Þegar þeirri hámarksgreiðslu er náð greiða þeir allt að 2.733 kr. á mánuði að jafnaði. Ólíkt því sem gildir í núverandi kerfi fyrnast áunninn réttindi einstaklinga ekki við áramót.

Greiðsluþátttaka einstaklinga er reiknuð í gagnagrunni sem Sjúkratryggingar Íslands starfrækja. 

Sjá á:

http://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/greidsluthatttaka/almennt/